Nyatakan Kebenaran!

Nyatakan Kebenaran

“…..maka Aku akan mendatangkan tangan-Ku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukan-Ku, umat-Ku, orang Israel, dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat”. (Keluaran 7 : 4)

 

Musa diutus Tuhan bersama dengan saudaranya Harun untuk menyampaikan apa yang difirmankan Tuhan mengenai kebebasan umat Israel dari Mesir. Namun, Tuhan berfirman bahwa Dia akan mengeraskan hati Firaun artinya membuat Firaun tidak membiarkan umat Israel keluar dari negerinya. Mungkin kita bertanya: Kenapa Tuhan mengeraskan hati Firaun? Kalau kita membaca nas ini dijelaskan apa yang menjadi tujuan Tuhan mengeraskan hati Firaun. Tuhan mau memperbanyak tanda-tanda mujizat di tanah Mesir, Tuhan hendak mendatangkan hukuman-hukuman yang berat kepada Firaun dan Mesir. Untuk apa Tuhan melakukannya? Supaya Firaun dan orang Mesir tahu bahwa Dialah Tuhan yang mengacungkan tangan-Nya kepada orang Mesir dan membawa Israel keluar dari Mesir.

Dalam kehidupan kita saat ini juga mungkin kita bertanya: Kenapa orang-orang yang membenci pengikut Kristus tidak pernah  berubah malah kebencian mereka semakin hebat? Kenapa kadang-kadang seseorang itu susah untuk bertobat dan berbalik kepada Tuhan? Apakah Tuhan tidak berkuasa melakukannya? Tuhan berkuasa membuat seseorang itu berubah dan bertobat tetapi sama seperti dalam nas ini Tuhan juga berkuasa untuk mengeraskan hari seseorang itu. Ketika itulah Tuhan akan menunjukkan kuasa-Nya, mujizat-mujizat-Nya bahkan hukuman-hukuman yang berat yang pada akhirnya seseorang itu akan memilih untuk berubah dan bertobat serta percaya kepada Tuhan dari pada hidup menentang dan tidak melakukan kehendak-Nya.

Yang harus kita yakini adalah selama kita tetap percaya kepada Tuhan maka Dia akan berperang untuk menyelamatkan kita (Keluaran 14:14). Kita tidak akan dibiarkan celaka dan binasa oleh dunia ini dan oleh perbuatan dari orang-orang yang membenci kita. Hanya, kita harus mau seperti Musa dan Harun yang berani menyatakan suara Tuhan kepada siapa pun dan dalam keadaan apa pun.

 

Ditengah keadaan yang genting sekalipun, jangan pernah takut untuk menyatakan kebenaran Allah.

 

Artikel oleh: September 14, 2015   Kategori : Biblical Devotion (Renungan Alkitabiah), Biblical Devotion from Exodus (Renungan Alkitabiah dari Kitab Keluaran)  Sebarkan 

Tulis Komentar Anda